Czyja jest część wspólna?powrót

   Pojęcie części wspólnej, określa całość wspólnej powierzchni, urządzeń (jak dzwigi, kotłownia, elewacja zewnętrzna) znajdujących się w nieruchomości. Każda Wspólnota mieszkaniowa samodzielnie określa zakres części wspólnych w uchwale odnośnie części wspólnych. Utrzymanie części wspólnych należy do wszystkich właścicieli stosownie do ich udziału w części wspólnej. Taki podział gwarantuje jednakowš proporcję praw właściciela do jego obowiązków. Gdyby nie część wspólna właściciele nie poczuwaliby się np. do ponoszenia kosztów konserwacji wind - szczególnie osoby mieszkające na parterze. Cóż należałoby zrobić gdyby właściciel lokalu mieszkający na parterze chciał odwiedzić sąsiada na 8 piętrze - czy musiałby iść po schodach? Jak podzielić koszt sprzątania na właścicieli? Więcej powinni płacić ci, którzy mieszkają na parterze? Kwestie takie i podobne reguluje pojęcie części wspólnej.

   Z mocy ustawy o własności lokali opłaty ponoszone przez właścicieli odnoszą się do całości kosztów związanych z utrzymaniem cześci wspólnej. Tak, więc są to koszty utrzymania czystości na nieruchomości jak i utrzymania terenu zewnętrznego, kwestia opłat konserwację bieżącą nieruchomości, opłat konserwacyjnych za dżwigi osobowe i osobowo-towarowe oraz innych związanych z funkcjonowaniem nieruchomości. Każdy właściciel może poruszać się po części wspólnej bez ograniczeń. Nie może jednak uzurpować sobie prawa do części wspólnej koło swojego mieszkania. Wyobrażmy sobie sytuację, gdy właściciel lokalu mieszkający na końcu korytarza zabudowuje część wspólną tłumacząc to tym, iż nikt i tak nie będzie tam chodził. Podobna sytuacja byłaby gdyby na najwyższym piętrze mieszkał jeden lokator i zabroniłby korzystać z części wspólnej (korytarz) koło swojego lokalu. Analogicznie - korzystanie z dachu jako tarasu przez właścicieli mieszkających na najwyższych piętrach. Czy można powiesić klimatyzator przy lokalu użytkowym lub mieszkalnym na elewacji zewnętrznej? Czy ma do tego prawo?

   Każde zawłaszczenie części wspólnej lub w jakiejkolwiek sytuacji ograniczenie z prawa do korzystania z niej nie może mieć miejsca. Zabudowanie części wspólnej jest zabronione, z wyjątkiem sytuacji, gdy Wspólnota wyrazi zgodę na zmianę przeznaczenia części wspólnej. Mówišc inaczej zgodzi się na wynajem zabudowanej części korytarza za określoną sumę pieniędzy. Podobna sytuacja jest z zamontowaniem klimatyzatorów. Elewacja jako cześć wspólna należy do wszystkich właścicieli, jakiekolwiek rozporządzanie nią przekracza zwykły zarząd, o sposobie użytkowania części wspólnej decyduje cała Wspólnota. Pojęcie części wspólnych odnośnie się również do sfery finansowej Wspólnoty Mieszkaniowej. Jakiekolwiek dodatkowe pożytki dla Wspólnoty - np. z najmu części wspólnych mogą być oddane właścicielom do wysokości ich udziałów. Koszty ponoszone przez wspólnotę dotyczącą części wspólnych - sprawy sądowe z deweloperem o przywłaszczenie części wspólnych - jak pomieszczenia administracyjne lub gospodarcze, są ponoszone przez właścicieli stosownie do ich udziałów.

   Zapamiętajmy - każdy właściciel ma przypisany do lokalu udział w części wspólnej - wiążą się z tym prawa jak i obowiązki, - czyli ponosi koszty do wysokości swojego udziału jak i ma prawo głosować i decydować adekwatnie do posiadanego udziału. Część wspólna należy do wszystkich właścicieli i tylko oni, razem poprzez uchwały wspólnoty, mogą decydować o jej przeznaczeniu.

-------------------------------------------------------------------------------
Powyższa porada nie może być wykorzystywana jako podstawa prawna
-------------------------------------------------------------------------------
© Wspólnota PMM Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.


powrót